Håbo Betonghåltagning AB


Håltagning i rätt tid, till rätt pris.

Om oss

Välkommen till Håbo Betonghåltagning AB, som är ett företag med tjänster som passar dig som behöver hjälp med betonghåltagning i Stockholm, Uppsala och Mälardalen med omnejd. När du anlitar oss, så är du garanterad ett noggrant och väl genomfört arbete, som är anpassat efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Vi hjälper både dig som behöver litet hjälp och dig som är i behov av mer tids- och resurskrävande arbete inom betong och andra matrial. Vi arbetar alltid efter konceptet att göra alla kunder så nöjda som möjligt och att alltid hjälpa dem tills de verkligen inte efterfrågar mera hjälp av oss. Det är alltid du som kund som avgör hur mycket hjälp som du vill ha av oss.


Noggrannhet är en mycket viktig aspekt här på Håbo Betonghåltagning AB. Vi försöker alltid att arbeta målmedvetet och kvalitativt. Vår firma lägger mycket energi på kundservice och målet med alla uppdrag är att göra kunden i fråga 100 procent nöjd med allt som vi har gjort för denne. Vi hjälper alltid alla, så länge som de inte vill ha mera hjälp av oss.

Våra tjänster

Håltagning


Vi på Håbo Bentonghåltagning AB utför håltagning i de verse olika matrial så som betong, granit, tegel m.m. Samt de verse olika rivnings arbeten efter kundens önskemål.

Sågning


Vi på Håbo Betonghåltagning AB utför sågning i de verse olika material så som betong, granit, tegel m.m.


Kontakta oss